UA-47325411-1

Защита на личните данни


По време на процеса на проверка за автентичност, персоналът на магазина няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между клиента и платежната система, и за целта бива пренасочен към страницата на PayPal. От съображение за сигурност преди да въведе поверителна информация, клиентът е длъжен да се увери че се намира на страницата на PayPal на адрес https://www.paypal.com.


Паролите и друга поверителна информация, би могла да бъде съхранена на сайта се съхранява във вид недостъпен за никой. Служителите на фирмата и други технически лица, които биха имали достъп до лична информация се задължават да я съхраняват отговорно и да не разкриват или споделят пред трети лица никаква част от нея.

Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-отдолу на всяка страница на този сайт.

Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

* помогнем при попълване на поръчка;

* информираме отностно продукти или услуги;

* да предоставим услуги и поддръжка;

* известим за нови услуги или други ползи;

* предоставим персонализирани промоционални оферти;

* изберем съдържание което да Ви бъде показано;